Pro přidělení zvláštní RZ

Co potřebujete k získání PRŮKAZU HISTORICKÉHO VOZIDLA a přidělení Zvláštní Registrační Značky ( s písmenem V )

 • stáří vozidla minimálně 30 let, vozidlo v historicky autentickém stavu.
 • kopii původního Technického průkazu a pokud je i originál 
 • kopii potvrzení o vyřazení vozidla z Registru v zemi jeho poslední registrace
 • doklad z STK nebo odborné dílny o technickém stavu vozidla /z dílny na spec. protokolu/
 • doklady prokazující technické údaje o vozidle, jako například:
  • manuál k vozu, příručku o údržbě a seřizování typový list výrobce
  • doklady o měření ze stanic technické kontroly,emisí, odborných značkových dílen apod.
  • podklady čerpající z odborných encyklopedií a příruček vydaných k vozidlům
  • potvrzení od značkového zastoupení výrobce o čísle karosérie,motoru a roku výroby
  • kopie dobových materiálů a ostatní literatura, dokladující technické údaje,provedení a rok výroby
 •  doklady prokazující způsob nabytí a evidenční stav vozidla, jako například:
  • kupní smlouvu i s technickými údaji o vozidle, doklad o nabytí v dědickém řízení (s nabytím právní moci)
  • doklad o proclení vozidla a jeho dovozu do ČSSR,ČSFR,ČR
  • ověřené čestné prohlášení o koupi např. na burze s popisem místa,dne a koupenéhovozidla
  • ověřené čestné prohlášení o dlouholetém vlastnictví s vyjádřením o vyřazení z registru,pokud je Vám známo
  • výpis z Registru vozidel který potvrzuje, že vozidlo není registrováno na jinou osobu, nebo není registrováno vůbec
  • ověřené čestné prohlášení o dostupných informacích, které byly současnému vlastníkovi sděleny od vlastníka předchozího. Toto se týká zejména při variantě, kdy k vozu nejsou úplné nebo dostupné údaje o jeho vyřazení, používání atd.
  • jiné dokumenty dokladující vlastnictví vozu a způsob nabytí
 • fotografie
  • 6 fotografií zleva zepředu (přední čelo a bok řidiče ) pro AUTO, motocykl s postraním vozíkem, obytný přívěs a přívěsy.
  • 6 fotografií zprava zezadu ( zadní čelo a bok spolujezdce ) pro AUTO, motocykl s postraním vozíkem, obytný přívěs a přívěsy.
  • 6 fotografií z levého boku pro MOTO
  • 6 fotografií z pravého boku pro MOTO

Fotografie musí být na tvrdém,lesklém fotopapíru s gramáží min 180 g, vozidla musí být fotografována na nerušeném pozadí, nejlépe volně stojící,bez okolních vlivů ve stavu čistém a bez osob, zvířat apod. Doporučujeme přiložit i fotografie interiéru, výrobního štítku a čísla motoru.

Pro ověření technických údajů  budou vyžadovány fotografie identifikačních čísel (VIN, číslo rámu, číslo karoserie, číslo motoru, výrobní štítky), celkový pohled do motorového prostoru (u motocyklu pohled na motor), stav interiéru (zejména přední sedačky a palubní deska, u motocyklů stav sedačky), stav počítadla ujetých kilometrů. Všechny vyžadované fotografie a doklady jsou uvedeny v kapitole Základní údaje pro testaci 2020.
 

Cena za provedení testování je uvedena v platném ceníku.

Po dohodě Vám vyřídíme i podání na Krajskou TK se zaplacením poplatku dle sazebníku , takže máte kompletní žádost se kterou si musíte zajít dle svého bydliště na příslušné krajské registrační místo pro historická vozidla a vyzvednout si zvláštní RZ s písmenem V