Ceny testací 2020

Ceník poplatků a úkonů při testování a prodlužování platnosti testování odsouhlasené TK ze dne 12.2. 2020

Prodloužení platnosti průkazu HV: 

Člen klubu:   testace provedené klubem a KTK 01

KTK   400,-    KLTK   300,-    protokol  300,- Kč   zpracování a zařazení do systému , kopírování  100,-

Celkem prodloužení průkazu    1.100,- Kč      

 

Nečlen klubu:  testace provedené klubem a KTK 01

KTK  600,-   KLTK  400,-  protokol  400,- Kč   zpracování a zařazení do systému, kopírování  100,- 

Celkem prodloužení průkazu    1.500,- Kč

 

 Testace neprovedené klubem a KTK 01 :

 KTK  800,-   KLTK   500,-   protokol  500,-   zpracování, zařazení do systému, kopírování    200,- 

  Celkem prodloužení průkazu  2000,- Kč   

 Pro další prodloužení při registraci v KTK 01 se snižuje cena za KTK na 600,- Kč a KLTK na 400,- Kč

 

TESTACE historického vozidla : 

Člen klubu   KTK   1000,- Kč ,  KLTK  1000,-  foto  100,-  protokol  300,-   kopírování, vyřízení, 100- Kč

Celkem testace  2.500,- Kč   + poplatek FKHV 300,- Kč

 

Nečlen klubudohoda mezi kluby

Člen jiného klubu KTK  2000,- , KLTK 2100,- protokol 500,-  foto 200,- kopírování, vyřízení 200,-

Celkem testace   5000,- Kč + poplatek FKHV 300,- Kč

 

Nečlen klubu (ostatní):

Nečlen KTK  2000,-  KLTK  2600,-  protokol 500,- foto 200,-  kopírování, vyřízení 200,- Kč

Celkem testace:  5.500,- Kč + poplatek FKHV 300,- Kč  

 

 

Testace pro odpuštění ekopoplatku:

Člen klubu  1.500,- Kč + poplatek  FKHV 300,- Kč

Nečlen klubu (dohoda mezi kluby)  2.700,- Kč + poplatek  FKHV 300,- Kč

Nečlen klubu (ostatní)  3000,- Kč + poplatek FKHV 300,- Kč 

 

Vyřízení zahrnuje veškeré zpracování a kopírování dokumentů, jejich tisk, zadání do systému, kopírování z mailů a vložení do složky evidence testace, včetně obalů a vyřízení na KTK  Foto zahrnuje stažení. kopírování z emailu, úpravu do formátu a vytištění 6+6 foto do testace a průkazu HV. Cestovné technickému  komisaři je účtováno dohodou s žadatelem a komisařem, doplnění testace dle typového listu nad rámec základních dat může být zpoplatněno, pokud TL není běžně dostupný. Cestovné v rámci Prahy, Soběslavi, Přerova, Jičína, není účtováno, technická prohlídka je zajištěna klubem  v dohodnutém termínu v odborném servisu nebo STK a je součástí ceny. Platby za testaci jsou dopředu, je možné samostatně uhradit platbu 300,- Kč FKHV, proto je poplatek uveden zvlášť.  Pokud má žadatel protokol vlastní z STK, je mu částka odečtena , odborné servisy musí doložit patřičná vybavení včetně seřízení světel. Platby za testaci jsou vybírány a placeny dopředu.