Cíl a vyhlášení výsledků

Cíl soutěžní jízdy byl v obci Bošilec kde na účastníky opět čekala večeře, hudební produkce (do pozdních hodin), tombola a další zábava.