Pořadatelé

Bohužel, nás nikdo nefotí :)

Pořadatelé
>>Pořadatelé
IMG_5815.jpg Registrace a příjem účastníků Registrace a příjem účastníků Registrace a příjem účastníků Registrace a příjem účastníků Tisk pamětních listů IMG_0046.jpg

 Na přípravě soutěže, jejím zajištění i organizaci na místě se podílela celá řada členů a příznivců obou spolupořádajících klubů, jakož i celá řada dobrovolníků. Bez pomoci těchto jedinců, z nichž někteří vážili cestu přes 100 i 150km, by se soutěž v takovém rozsahu nedala zajistit a proto jim zde vyslovujeme poděkování. Snad se opět sejdeme u dalšího ročníku.