Divácká soutěž

I pro diváky jsme měli soutěž. Odevzdané hlasovací lístky byli slosovány o věcné ceny.