Pozvánka na členskou schůzi 2016

ČESKÝ VETERAN KLUB AČR
 
Vážení členové klubu, dovoluji si Vás tradičně pozvat na
 
 
POMIKULÁŠSKOU ROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU
 
dne 16. prosince 2016 od 17.00 hodin
 
která se koná jako každý rok v Praze , v budově Autoklubu ČR, Opletalova 29
v 5. patře , letos z organizačních důvodů výjimečně až po Mikuláši
 
 
16.30 – 16.50 výběr průkazů a Osvědčení pro historická vozidla
Platba členských příspěvků na rok 2017
17.15 zahájení Výroční schůze klubu s tímto programem
 • Uvítání hostů a přijmutí nových členů
 • Informace z Konference klubů AVCC AČR
 • Zpráva předsedy klubu za rok 2016
 • Vyhodnocení akcí pořádaných klubem za rok 2016
 • Zpráva předsedy Revizní komise
 • Schválení finančních výsledků klubu ke dni konání schůze
 • Schválení hospodaření klubu za rok 2016
 • Informace místopředsedy klubu o změnách v legislativě, týkajících se i historických vozidel
 • informace o zápisu do Spolkového rejstříku u MS v Praze
 • Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího člena klubu za rok 2016
 • Pověření výboru klubu k jednání o spolupráci s Jihočeským krajem a kluby historických vozidel, zařazenými do soutěže O pohár hejtmana Jihočeského kraje v roce 2017 a Pohár města Jihlavy i jinými zájemci o spolupráci
 • Volba mandátové a volební komise
 • Volba Výboru klubu a Revizní komise.
 • Diskuze
 • Usnesení
 
  18.20    Závěr a dále volná zábava
 
Nezapomeňte prosím přinést jako každoročně „něco na zub“ resp. „do žaludku“
 
Pro usnadnění prodloužení průkazů historických vozidel a Osvědčení bude před a po
schůzi výběr průkazů a potvrzení pro jejich prodloužení na rok 2017 / 05 2018
 
PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI na schůzi na czveteranklub@seznam,cz nebo 603445243
 
 
Na shledání se za Výbor klubu těší
Zdeněk Brádka a Mgr. Eduard Masařík

Soubory ke stažení