Mikulášská roční členská schůze klubu

Vážení členové klubu, dovoluji si Vás tradičně pozvat na MIKULÁŠSKOU ROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU dne 11. listopadu 2013 od 17.30 hodin která se koná jako každý rok v Praze, v budově Autoklubu ČR, Opletalova 29 v 5. patře, letos výjimečně již v polovině listopadu z organizačních důvodů.

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás tradičně pozvat na MIKULÁŠSKOU ROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI KLUBU dne 11. listopadu 2013 od 17.30 hodin která se koná jako každý rok v Praze, v budově Autoklubu ČR, Opletalova 29 v 5. patře, letos vyjímečně již v polovině listopadu z organizačních důvodů.

Harmonogram   

16.30 - 17.15 výběr průkazů a Osvědčení pro historická vozidla, platba členských příspěvků na rok 2014

17.30 zahájení Roční schůze klubu s tímto programem:

 • Uvítání hostů a přijmutí nových členů
 • Informace z Konference klubů AVCC AČR
 • Zpráva předsedy klubu za rok 2013
 • Vyhodnocení akcí za rok 2013
 • Klubové soutěže v roce 2014
 • Zpráva předsedy Revizní komise
 • Schválení finančních výsledků klubu ke dni konání schůze
 • Schválení rozpočtu klubu na rok 2014
 • Informace místopředsedy klubu o změnách v legislativě, týkajících se i historických vozidel
 • Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího člena klubu za rok 2013
 • Pověření výboru klubu k jednání o spolupráci s Jihočeským krajem a kluby historických vozidel, zařazenými do soutěže O pohár hejtmana Jihočeského kraje v roce 2014
 • Diskuze
 • Usnesení

18.30 Závěr a dále volná zábava

 

Nezapomeňte prosím přinést jako každoročně „něco na zub“ resp. „do žaludku“. Pro usnadnění prodloužení Osvědčení o testaci na historickou původnost pro majitele s vozidly na normálních registračních značkách je nutné předložení kopie Osvědčení /na formátu A4 kde horní polovina je přední strana a spodní polovina zadní strana Osvědčení / , pro majitele Průkazů historického vozidla je to kopie zeleného průkazu rozevřená strana 0/1 a 4/5 opět na formátu A4 , kde v horní polovině je rozevřená strana 0/1 průkazu a v dolní polovině rozevřená strana 4/5 průkazu. 

 

Na shledání se za Výbor klubu těší Zdeněk Brádka

Soubory ke stažení