Pro přidělení zvláštní RZ

Co potřebujete k získání PRŮKAZU HISTORICKÉHO VOZIDLA a přidělení Zvláštní Registrační Značky ( s písmenem V )

 • kopii původního Technického průkazu a pokud je i originál /stáří vozidla min. 30 let/
 • kopii potvrzení o vyřazení vozidla z Registru v zemi jeho poslední registrace
 • doklad z STK nebo odborné dílny o technickém stavu vozidla /z dílny na spec. protokolu/
 • doklady prokazující technické údaje o vozidle, jako například:
  • manuál k vozu, příručku o údržbě a seřizování typový list výrobce
  • doklady o měření ze stanic technické kontroly,emisí, odborných značkových dílen apod.
  • podklady čerpající z odborných encyklopedií a příruček vydaných k vozidlům
  • potvrzení od značkového zastoupení výrobce o čísle karosérie,motoru a roku výroby
  • kopie dobových materiálů a ostatní literatura, dokladující technické údaje,provedení a rok výroby
 •  doklady prokazující způsob nabytí a evidenční stav vozidla, jako například:
  • kupní smlouvu i s technickými údaji o vozidle, doklad o nabytí v dědickém řízení (s nabytím právní moci)
  • doklad o proclení vozidla a jeho dovozu do ČSSR,ČSFR,ČR
  • ověřené čestné prohlášení o koupi např. na burze s popisem místa,dne a koupenéhovozidla
  • ověřené čestné prohlášení o rodinném majetku nebo dlouholetém vlastnictví s vyjádřením o vyřazení z registru,pokud je Vám známo
  • výpis z Registru vozidel který potvrzuje, že vozidlo není registrováno na jinou osobu, nebo není registrováno vůbec
  • ověřené čestné prohlášení o dostupných informacích, které byly současnému vlastníkovi sděleny od vlastníka předchozího. Toto se týká zejména při variantě, kdy k vozu nejsou úplné nebo dostupné údaje o jeho vyřazení, používání atd.
  • jiné dokumenty dokladující vlastnictví vozu a způsob nabytí
 •  fotografie 6 fotografií zleva zepředu (přední čelo a bok řidiče ) pro AUTO
 • 6 fotografií zprava zezadu ( zadní čelo a bok spolujezdce ) pro AUTO
 • 6 fotografií z levého boku pro MOTO
 • 6 fotografií z pravého boku pro MOTO

Fotografie musí být na tvrdém,lesklém fotopapíru s gramáží min 180 g, vozidla musí být fotografována na nerušeném pozadí, nejlépe volně stojící,bez okolních vlivů ve stavu čistém a bez osob, zvířat apod. Doporučujeme přiložit i fotografie interiéru, výrobního štítku a čísla motoru.

 • CENA klubové testace dle sazebníku je za AUTOMOBIL 2000,- Kč, MOTOCYKL 1500,- Kč

Po dohodě Vám vyřídíme i podání na Krajskou TK se zaplacením poplatku dle sazebníku , takže máte kompletní žádost se kterou si musíte zajít dle svého bydliště na příslušné krajské registrační místo pro historická vozidla a vyzvednout si zvláštní RZ s písmenem V