Členská schůze 2019

MIKULÁŠSKÁ ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO VETERAN KLUBU AČR 2.12. 2019 od 17.00 hodin Tradičně v 5. PATŘE budovy Autoklubu ČR, Praha 1, Opletalova 29

 MIKULÁŠSKÁ

ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO VETERAN KLUBU AČR
2.12. 2019 od 17.00 hodin
Tradičně v 5. PATŘE budovy Autoklubu ČR, Praha 1, Opletalova 29
 
16.30 – 17.00 výběr členských příspěvků
17.00 členská schůze
Po skončení volná zábava a diskuze
 
Program členské schůze : - zahájení
 • Volba zapisovatele a ověřovatele
 • Přijmutí nových členů
 • Vyhlášení nejúspěšnějšího člena v roce 2019
 • Zpráva předsedy Revizní komise
 • Zpráva předsedy klubu
 • Zpráva testační komise
 • Zpráva z konference AVCC AČR
 • Zpráva z konference Autoklubu ČR
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zhodnocení roku 2019 – finanční výsledky
 • Úkoly pro předsedu a výbor klubu
 • Diskuze
 • Projednání a odsouhlasení zpráv
 • Info o testování v roce 2020 – změny
 • Různé
Občerstvení je také tradiční formou, kdo co přinese to tam rozdělíme a sníme
Formu ponecháme na Vás dle Vašeho uvážení a možností.
 
Prosíme o potvrzení účasti na mail czveteranklub@seznam.cz
nebo telefon 603445243

Soubory ke stažení